Päikselised sihtkohad ootavad Sind!

Reisile minnes tasub end varustada kindlustuspoliisiga. See suhteliselt väike väljaminek tasub end kuhjaga ära, kui reisil haigestute ja vajate arstiabi, kui reis jääb ära haiguse, tehnilise rikke või ilmastikuolude tõttu või kui läheb kaotsi teie pagas. Sel juhul korvab kindlustusfirma teie ravikulud ning muud lisakulutused, kui need on kaetud vastava poliisi kindlustussummaga.

Koostöös Salva Kindlustusega pakume kiiret ja mugavat viisi osta reisiks vajalik kindlustus otse internetist.

Tee ise reisikindlustus siin!

Peale internetipanga kaudu makse sooritamist saate kindlustuspoliisi välja trükkida.

Milleks on tarvis reisikindlustust?

Reisikindlustus katab kulud, mis on seotud nii ootamatute tervisehädade kui ka paljude muude ebameeldivustega kodust eemal. Mitmetesse riikidesse sõitmisel on tervisekindlustus kohustuslik, kuid ka mujale reisides on arukas kindlustus siiski sõlmida – see võib säästa suurtest väljaminekutest.
Reisikindlustus on vajalik nii puhkuse- kui ärireisile minejale.

Erinevad võimalused kindlustuse sõlmimiseks

Tervisekindlustus kindlustussummadega 30 000 või 70 000 EUR katab järgmised ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumiga seotud kulud:

– kiirabi-, haigla- ja ravikulud ning ravimite maksumuse;
– haige kodumaale tagasitoimetamise kulud;
– kindlustatut saatva isiku majutus- ja elamiskulud;
– surmajuhtumi korral matusekulud välismaal või põrmu tagasitoimetamise Eestisse.

Lisaks tervisekindlustusele on võimalik valida reisitõrke kindlustus, mis hüvitab reisi ärajäämisest, katkemisest ning reisile või transiitlennule hilinemisest tingitud lisakulud.

Ostes poliisi Salva Kindlustusest või reisibüroost, saate valida lisaks reisitõrke lisariski, mis katab põhjendatud lisakulud majutusele ja sõidupiletitele juhul, kui lennuettevõte muudab regulaarlendude lennuplaani pärast piletite väljaostmist, samuti transpordi vahendi ülebroneerimisest ja lennukite ummikust lennuväljal tekkinud lisakulud. Antud lisarisk hõlmab ka kaitset teatrietenduse, kontserdi või messi ärajäämise vastu.
Reisitõrke lisarisk kehtib juhul, kui kindlustusleping on vormistatud hiljemalt tagasivõtmatu broneeringu sõlmimise või lennupiletite väljaostmise päeval.

Samuti saame klientidele pakkuda reisitõrke looduskatastroofi lisariski, mis katab looduskatastroofidest (näiteks maavärin, maalihe, vulkaanipurse, orkaan, tsunaami, üleujutus), tuumaenergiast, radioaktiivsusest, epideemiast või keskkonna saastatusest põhjustatud reisitõrke kahjud.

Eestis unikaalse lisariskina võimaldab kindlustus katta transpordiettevõtte streigist, maksejõuetusest või pankrotist tingitud kahju.

Lisaks tervise- ja reisitõrke kindlustusele saab sõlmida pagasikindlustuse, mis katab reisipagasi hilinemise, kahjustumise või kadumisega seotud kulud. Pagasi hilinemise puhul sihtkohta hüvitame esmatarbekaupade soetamiseks tehtud kulud.

Palju reisikindlustus maksab?

Hind sõltub reisi sihist, kestusest, kindlustussummast ning valitud lisariskidest. Näiteks nädalane tervisekindlustus (30 000 eur) Euroopasse ühele inimesele maksab 8.37 eur.
Kindlustus on soodsam üliõpilastele, gruppidele ja püsiklientidele.

Soovitame hinda arvutada meie internetimüügi moodulis http://www.avistatravel.ee/salva-reisikindlustus, kus saate mugavalt ise sisestada admed kindlustatava, reisi sihtkoha ja kestvuse kohta, samuti valida kindlustuskatete suurused. Seejärel kalkuleeritakse reisikindlustuse hind ning internetipangas tasumise järel saate poliisi soovi korral kohe välja trükkida. Seejuures on internetist ostes poliis tavahinnast 10% soodsam!

Ülemaailmne hädaabinumber

Kindlustuspoliisil on ära toodud number, kuhu saab meditsiiniliste probleemide tekkimisel helistada ükskõik millisest riigist. Telefonil vastab Salva koostööpartner, rahvusvaheline kompanii SOS International, kes annab nõu edasise tegutsemise kohta. Vajadusel arveldab SOS International ka arstiga.
Analoogset teenust pakuvad meie koostööpartnerid ka Vene Föderatsioonis, Ukrainas ja Valgevenes viibijatele. Vastav kontakt on ära toodud poliisil.

Reisikindlustus või ravikindlustus

Reisiks tehtavate ettevalmistuste hulka kuulub kindlasti ka sobiva reisikindlustuselepingu sõlmimine. Kui sõidu sihiks on Euroopa Liidu liikmesriik, siis on inimesel enda või oma reisikaaslaste tervisega seotud riskide maandamiseks mitu võimalust. Võib kas osta reisikindlustuse või tellida Eesti Haigekassast ravikindlustuskaardi, mis peaks tagama selle omanikule tasuta arstiabi kõigis EL liikmesriikides.

Järgnev on lühiülevaade sellest, millal ja kus piisab ravikindlustuskaardist ning millistel juhtudel on otstarbekas osta reisikindlustus.

Ravikindlustuskaardi kasutamise piirangud

Oluline on teada, et ravikindlustus ei kata kõiki meditsiiniabiga seotud kulutusi. Kindlustatut käsitletakse vastavalt viibimisriigi seadusandlusele, st arstiabi saamiseks peab ta toimima nagu vastava riigi kindlustatu.
Tähtis on see, kui suure osa antud maa meditsiinisüsteemist moodustab riiklik sektor. Paljudes Euroopa riikides domineerib erameditsiin, kus ravikindlustuskaart ei kehti. Siinkohal tuleb rõhutada, et Salva Kindlustus aktsepteerib ka erameditsiini süsteemist tulevaid raviarveid.
Samas peab ka riikliku süsteemi raviasutusse pöördumise korral arvestama sellega, et koheselt vajaminev arstiabi ei ole tasuta, maksta tuleb nn. omavastutuse tasud, ja seda asukohamaa tariifide järgi. Omavastutustasu sisaldab ka visiiditasu, mis riigiti on üsna erinev ja hiljem tagasimaksmisele ei kuulu.
Samuti ei ole sajaprotsendiliselt kaetud vajaminevate ravimite maksumus, transport raviasutusse (sh kiirabi), haigla voodikoha maksumus jne. Välistatud on kodumaale tagasisõidu kulude katmine.
On ka riiklikke haiglaid, kus inimene peab raviarvete eest tasuma kohapeal ise. Tehtud kulutusi ei kompenseeri Eesti Haigekassa aga kohe. Inimene peab pärast raviarvete tasumist minema oma elukohajärgsesse Haigekassa filiaali ning täitma kahjuavalduse. Haigekassast saadetakse avaldus koos originaaldokumentidega riiki, kus kahjujuhtum toimus. Seal otsustab kohalik pädev asutus, milline osa tehtud kulutustest kuulub hüvitamisele ja milline mitte. Seejärel saadetakse otsus koos dokumentidega tagasi Eestisse, kus Haigekassa teostab vastava ülekande.

Reisikindlustusel laiem kate

Reisikindlustuslepingu alusel katab kindlustusselts kõik juhtumiga seotud kulud, st ravimid, visiiditasud, haigla, transport raviasutusse. Hüvitatakse nii riikliku- kui ka erameditsiiniasutuste arved.
Lisaks pakub kindlustusselts abi ka juhul, kui klient ei oska antud olukorras käituda ega tea, millise arsti poole pöörduda. Seltsi koostööpartner, esmaabi koordineeriv kompanii teeb vajadusel ära kogu organisatoorse töö (saadab inimese temale sobivasse haiglasse või arsti juurde) ning vajadusel arveldab ka raviasutusega. Inimesed saavad küsida nõu ööpäevaringselt ja kõikides Euroopa põhikeeltes.

Kokkuvõtteks

Ühtse ravikindlustuse ja kindlustusseltside poolt pakutava tervisekindlustuse erinevus seisneb just selles, et erakindlustus katab kindlustusjuhtumi korral sajaprotsendiliselt kõik juhtumiga seotud kulud. Ühtne ravikindlustusskeem seevastu katab kulutused valikuliselt ning nende kompenseerimine kindlustatule on kohmakas ja aeganõudev.
Seega soovitaks igal juhul ning alati osta kindlustusseltsist ka tervisekindlustus, mis tagab kindlustusjuhtumi tekkimise korral kõikide kulude täieliku hüvitamise ning abistab kindlustatut kõikide kaasnevate probleemide lahendamisel.

Allikas: Salva kindlustus

AVISTA TRAVEL - SINU REISIBÜROO